Kontakt

 

Adres: Jachranka 73, 05-140 Serock
Recepcja: 022 768 11 08
022 768 79 00
022 768 79 99
recepcja@csk-jachranka.pl
Marketing 022 768 79 01
Tel. kom. 609 050 332
Fax: 022 768 79 10
E-mail: biuro@csk-jachranka.pl
WWW: www.csk-jachranka.pl
Adres siedziby: CSK Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź
Numer NIP: 725-19-01-939
Numer REGON: 100053140
KRS: 0000238340
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 4.500.000 zł
SĄD: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź